תחומים גאוגרפיים

הגבלה גאוגרפית בהעסקת עובד זר בסיעוד

כאשר עובד זר בסיעוד מגיע לישראל לראשונה, נקבע ונרשם באשרתו האזור הגאוגרפי שהוא מורשה לעבוד בו – זאת כמובן בהתאם לאזור מגוריו של המעסיק שהעובד הוזמן מחו"ל לטפל בו.

על פי תקנות הכניסה לישראל, ישנם שלושה אזורים וכדלהלן:

אזור 1 – תל אביב

אזור 2 – מרכז

אזור 3 – פריפריה

 

רוצים לדעת באיזה אזור ביישוב שלכם ממוקם? בתחתית הפוסט צרפנו את רשימת היישובים המליאה בחלוקה גאוגרפית מפורטת.

 

מעבר של עובד זר בסיעוד בין מטופלים סיעודיים ייעשה בהתאם לכללים הבאים:

עובד זר שנקבע כי יעבוד ב"אזור 1" (מחוז תל אביב) רשאי לעבור לעבוד אצל מטופלים סיעודיים המתגוררים בכל חלקי הארץ.

עובד זר שנקבע כי יעבוד ב"אזור 2" (מחוזות המרכז, חיפה וירושלים) רשאי לעבור לעבוד אצל מטופלים סיעודיים המתגוררים באופן קבוע במחוזות אלה, וכן אצל מטופלים המתגוררים באופן קבוע באזור הפריפריה. הוא אינו רשאי לעבוד אצל מטופל סיעודי המתגורר ב"אזור 1" (מלבד למקרים שיפורטו בהמשך).

עובד זר שנקבע כי יעבוד ב"אזור 3" רשאי לעבור לעבוד רק אצל מטופלים המתגוררים באופן קבוע בפריפריה, הן בדרום והן בצפון הארץ. הוא אינו רשאי לעבוד אצל מטופל סיעודי המתגורר ב"אזור 1או ב"אזור 2" (מלבד למקרים שיפורטו בהמשך).

 

מקרים שבהם אין הגבלה גאוגרפית:

חשוב לזכור כי עובד זר בתחום הסיעוד אינו "כבול" למעסיק מסוים והוא רשאי לעבור בין מעסיקים שהם מטופלים סיעודיים בעלי היתרים תקפים להעסקת עובד זר.

המעבר בין המעסיקים אפשרי בכפוף להגבלות גאוגרפיות והגבלות על מספר המעברים האפשרי.

החל מיולי 2017, במקרים שבהם העסקת העובד הזר הסתיימה בעקבות פטירת המעסיק או מעבר קבע של המעסיק למוסד סיעודי, תבוטל הגבלת האזור הגיאוגרפי באשרה של העובד הזר.

מעבר מרובה בין מעסיקים עשוי לעורר חשד לגבי ניצול לרעה של אשרת העבודה, ולהוביל לשלילת האשרה (לאחר שמיעת טענותיו של העובד). עם זאת, מעבר שנובע מפיטורי העובד על-ידי מעסיקו או ממותו של המעסיק אינו מובא בחשבון בעת ספירת המעברים של העובד בין מעסיקים שונים.

 

עובד שמעסיקו נפטר או עבר למוסד סיעודי:

לעובד זר שהועסק באזור המרכז או באזור הפריפריה תבוטל ההגבלה הגאוגרפית, אם העסקתו הסתיימה בעקבות פטירת המטופל או בעקבות מעבר קבע של המטופל למוסד סיעודי (מוסד סיעודי או מחלקה סיעודית שמטופלים בהם אנשים הזקוקים לסיעוד, תשושי נפש או תשושים, לא כולל בית חולים).

בעת חידוש הרישיונות של העובד הזר יירשם ברישיונו "אזור תל אביב" (המאפשר לו לעבוד אצל מטופלים סיעודיים המתגוררים בכל חלקי הארץ).

עובד זר בסיעוד שמעסיקו עובר להתגורר באזור אחר:

במקרה שהמעסיק של העובד הזר עובר להתגורר באזור שהעובד הזר אינו מורשה לעבוד בו, והמעסיק מעוניין להמשיך להעסיק את העובד באזור מגוריו החדש, המעסיק והעובד הזר צריכים להודיע על רצונם בהמשך ההעסקה לממונה על מתן ההיתרים ברשות ההגירה (או למי שהוסמך לכך מטעמו).

בעת הארכת האשרה והרישיון של העובד הזר להמשך עבודתו אצל אותו מעסיק, יירשם האזור החדש באשרה וברישיון הישיבה של העובד הזר, ויצוין כי מדובר באזור זמני.

אם העסקתו של העובד הזר אצל המעסיק תופסק שלא בעקבות פטירה או מעבר למוסד סיעודי של המעסיק, יתבטל האישור לעבוד באזור הזמני, והעובד הזר יורשה לעבוד רק באזור שנקבע לו באשרה וברישיון לפני המעבר בין האזורים.

אישור מעבר לאזור אחר בנסיבות חריגות:

במקרים חריגים שבהם מעסיק או עובד זר מבקשים שהעובד יעבוד אצל המעסיק לא לפי האזור שנקבע לעובד, הממונה ברשות ההגירה רשאי לאשר זאת, אם שוכנע שקיימות נסיבות חריגות המצדיקות את המעבר, שעניינן טובת המטופל או העובד הזר.

הממונה אינו רשאי להתיר מעבר חריג בין אזורים בדיעבד. כלומר, צריך קודם לבקש אישור למעבר, ורק אם ניתן, לעבור. אם יתברר כי ההעסקה החלה לפני קבלת האישור, הבקשה תידחה על הסף.

במקרה של בקשה להמשך העסקה של עובד זר בסיעוד מטעמים הומניטריים כאשר העובד הזר משוייך לאיזור אחר מזה של המטופל, הבקשה לא תידחה רק משום שמדובר באיזורים גיאוגרפיים שונים.

במקרה שהמעבר בנסיבות החריגות אושר, יירשם האזור החדש באשרה וברישיון הישיבה של העובד הזר בעת הארכת רישיונו, ויצויין כי מדובר באזור זמני.

אם העסקתו של העובד הזר אצל המעסיק תופסק שלא בעקבות פטירה או מעבר למוסד סיעודי של המעסיק, יתבטל האישור לעבוד באזור הזמני, והעובד הזר יורשה לעבוד רק באזור שנקבע לו באשרה וברישיון לפני המעבר בין האזורים.

 

טבלת ישובים בחלוקה גיאוגרפית

מפת חלוקה גיאוגרפית

קטגוריות: כללי

עוד מאמרים

טיפול אישי בחולי אלצהיימר

חולי אלצהיימר זקוקים לטיפול אישי בדיוק כמו כל אחד מאיתנו. אך בשל הבעיות התפקודיות ומצב הבריאותי, לא רק שהם אינם מסוגלים לבצע את הפעולות היומיומיות בעצמם, הם גם עלולים להתמודד עם תופעות לוואי שונות אשר מחמירות את הבעיות. לפניכם סדרת מאמרים מקצועית (7), בהם נסקור את ההיבטים המרכזיים של טיפול אישי בחולי אלצהיימר – שליטה בסוגרים, טיפולי שיניים, התלבשות, שינה, אכילה, תזונה והיגיינה אישית.

אלצהיימר טיפול אישי – היגיינה אישית

הזנחת ההיגיינה האישית היא דבר שכיח בקרב חולים דמנטיים, אולי כי הם מאבדים ענייו או פשוט מתוך שכחה. מקרים שכאלו עלולים לגרום לעימותים ומתיחויות עם מטפלים ובני משפחה, אך חשוב לדעת כיצד להתמודד עם הנושאים הללו בצורה הנכונה והאפקטיבית ביותר

אלצהיימר טיפול אישי – תזונה

תזונה נכונה היא דבר חשוב מאוד. האוכל שאנו אוכלים משפיע על בריאותנו ואיכות חיינו. תזונה לקויה גורמת למחלות וגם מאטה את ההתאוששות מפציעות ומחלות. קשישים רבים סובלים מתזונה לא נכונה המוסיפה לבעיות הבריאות שלהם וחשוב להיות מודעים לכך. חולים דמנטיים עשויים להתמודד עם:

FIND A JOB