הוצאות המשפחה המטפלת- כללי

רשימת התשלומים אותם משלמת משפחה המעסיקה עובד זר.

 • שכר חודשי.
 • ביטוח לאומי
 • ביטוח רפואי
 • דמי הבראה
 • דמי חופשה
 • ימי חג
 • ימי מחלה
 • פנסיה
 • כלכלה – אוכל, חשמל, מים וכו' כחלק ממגוריו עם המטופל
 • פיצויי פיטורין
 • חידוש ויזה/אשרת שהייה
 • חידוש היתר העסקת מטפל זר בסיעוד
 • תשלום ללשכה פרטית/תאגיד
 • אשרה זמנית במידה והעובד הזר יוצא לחופשה בחו"ל.
קטגוריות: כללי

עוד מאמרים

FIND A JOB