איך מגישים בקשה להיתר העסקה לעובד זר?

איך מגישים בקשה להיתר העסקה לעובד זר:

הליך קבלת היתר העסקת מטפל זר

הקדמה:

על מנת להעסיק עובד זר בסיעוד יש צורך בקבלת היתר מרשות האוכלוסין וההגירה, גיוס העובד באמצעות הלשכות המורשות וקבלת אשרת עבודה עבורו

החוק אוסר על העסקת עובדים זרים ללא היתרים

מימון העסקתו של עובד זר חל במלואו על בעל ההיתר, או ניתן בחלקו באמצעות גמלת סיעוד

 

הנחיות להגשת בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר במתן טיפול סיעודי:

להגשת הבקשה שלושה שלבים פשוטים:

א. מילוי טפסים.

ב. תשלום אגרה.

ג. שליחת הטפסים + אישור תשלום האגרה לרשות ההגירה.

 

שלב א' – טפסים (את כל הטפסים תמצאו באתר רשות ההגירה).

המטופל: הטפסים שיש למלאות ולצרף:
אדם שהגיע לגיל פרישה, ועד היום מטופל במסגרת חוק סיעוד של הביטוח הלאומי.  

יש למלא את חמשת הטפסים כדלהלן:

1: טופס א'- בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים.

2: טופס ב'- התחייבות מעסיק.

3: טופס ג' – הצהרת ויתור על סודיות.

4:  אישור על תשלום אגרת בקשה מופחתת בסך 310 ₪ בקשה ללא אישור תשלום אגרה תוחזר

לשולח.

5: צילום ת"ז + ספח של המטופל

 

אדם המשתחרר מבית החולים.  

מלבד חמשת הטפסים דלעיל יש לצרף טופס בקשה למטופל העומד להשתחרר מבית חולים/מוסד סיעודי (טופס ה').

 

קטין  

מלבד חמשת הטפסים, יש לצרף טופס ד'.

 

קשיש שאינו זכאי לגמלת סיעוד מחמת גובה הכנסתו מלבד חמשת הטפסים יש לצרף 2 טפסים נוספים:

א: שובר תשלום בסך 290 ₪ עבור השלמת אגרת בקשה–טיפול בבקשה לקביעת זכאות.

ב: "טופס בקשה לביצוע מבחן תלות".

 

נכה עבודה, נכה איבה, נכה צה"ל מלבד חמשת הטפסים יש לצרף – יש לצרף אישור על זכאות הנכות.

 

שימו לב- ניתן למלא את הטפסים בשתי צורות, במילוי ידני או באופן מקוון.

גם טפסים שמולאו באופן מקוון יש להדפיס, לחתום עליהם, ולשלוח בדואר בצירוף המסמכים הנדרשים.

תוכלו להיעזר בלשכות הפרטיות לצורך מילוי הטפסים וכן לצורך שליחתם באופן מקוון ע"י הלשכה הפרטית.

 

שלב ב' – אגרה

מעסיק המבקש היתר חדש להעסיק עובד זר בסיעוד, או להאריך היתר קיים, ישלם אגרה בסך 310 ש"ח ויהיה פטור מאגרה שנתית שעל מעסיקים בתחומים אחרים לשלם.

מי שהגיעו לגיל פרישה ואינם עומדים בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסותיהם, ישלמו בנוסף אגרה בסך 290 ש"ח עבור מבחן תלות.

את התשלום ניתן לבצע בסניפי הדואר, או באמצעות אתר האינטרנט של שירות התשלומים הממשלתי.

את האישור על תשלום האגרה יש לצרף אל הבקשה. בקשה ללא אישור תוחזר לשולח.

 

שלב ג'- שליחת הטפסים + אישור תשלום האגרה

יש לשלוח את הטפסים ואת אישור תשלום האגרה בדואר, או למסור אותם ידנית במשרדי יחידת ההיתרים – ענף הסיעוד של רשות האוכלוסין וההגירה.

כתובות אגפי ההיתרים ברחבי הארץ כדלהלן-
ירושלים:  רח' אגריפס 42 קומה 5, בניין כי"ח, ת.ד 28346
תל אביב : רח' מנחם בגין 125 קומה 2, ת.ד 7105, תל אביב 61070
שפלה:  ישראל גלילי 3 קומה 2, ראשון לציון
חיפה:  רח' הרצליה 22 קומה 3, חיפה, מיקוד 3331545
באר שבע:  רח' התקווה 4, קניון קריית הממשלה, בניין 5, קומה 5, באר שבע
כפר סבא:  רח' ויצמן 140, קומה 4 כפר סבא

אין לשלוח את הבקשה באמצעות פקס. כמו כן אין אפשרות לשלוח אותם באופן מקוון.

ההחלטה של ענף הסיעוד תישלח בדואר רשום.

בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר

קטגוריות: כללי

עוד מאמרים

טיפול אישי בחולי אלצהיימר

חולי אלצהיימר זקוקים לטיפול אישי בדיוק כמו כל אחד מאיתנו. אך בשל הבעיות התפקודיות ומצב הבריאותי, לא רק שהם אינם מסוגלים לבצע את הפעולות היומיומיות בעצמם, הם גם עלולים להתמודד עם תופעות לוואי שונות אשר מחמירות את הבעיות. לפניכם סדרת מאמרים מקצועית (7), בהם נסקור את ההיבטים המרכזיים של טיפול אישי בחולי אלצהיימר – שליטה בסוגרים, טיפולי שיניים, התלבשות, שינה, אכילה, תזונה והיגיינה אישית.

אלצהיימר טיפול אישי – היגיינה אישית

הזנחת ההיגיינה האישית היא דבר שכיח בקרב חולים דמנטיים, אולי כי הם מאבדים ענייו או פשוט מתוך שכחה. מקרים שכאלו עלולים לגרום לעימותים ומתיחויות עם מטפלים ובני משפחה, אך חשוב לדעת כיצד להתמודד עם הנושאים הללו בצורה הנכונה והאפקטיבית ביותר

אלצהיימר טיפול אישי – תזונה

תזונה נכונה היא דבר חשוב מאוד. האוכל שאנו אוכלים משפיע על בריאותנו ואיכות חיינו. תזונה לקויה גורמת למחלות וגם מאטה את ההתאוששות מפציעות ומחלות. קשישים רבים סובלים מתזונה לא נכונה המוסיפה לבעיות הבריאות שלהם וחשוב להיות מודעים לכך. חולים דמנטיים עשויים להתמודד עם:

FIND A JOB